E18 Haminan ohikulkutie sidosryhmäkysely 2015

Tie on valmistunut, saisimmeko palautetta viestinnästämme?

E18 Haminan ohikulkutie on valmistunut lokakuussa 2015, ja haluaisimme kysyä muutaman kysymyksen viestintään liittyen kehittääksemme hankeviestintää jatkossa.

1. Kuinka tyytyväinen olette ollut Liikenneviraston viestintään E18 Haminan ohikulkutie -hankkeessa?
2. Kuinka paljon olette saanut tietoa seuraavista asioista?

(4 = jopa liian paljon, 3 = riittävästi, 2 = jonkin verran, 1 = en ole saanut lainkaan tietoa asiasta)

Liikennejärjestelyt

Aikataulut

Hankkeen hyödyt

Hankkeen vaikutukset (ympäristöön, luontoon, asumiseen)

Meluntorjunta

Kevyen liikenteen järjestelyt

3. Mistä asioista olisitte kaivannut lisää tietoa?
4. Mistä kanavista olette saanut tietoa hankkeesta?
Sanomalehti
Verkkolehti
Radio
Televisio
Facebook
Twitter
Hankkeen verkkosivut
Tilaisuudet
Maastossa olevat ilmoitustaulut
Henkilökohtaiset kontaktit
Muu, mikä
5. Mistä kanavista haluaisitte saada tietoa hankkeesta?
Media
Hankkeen some-kanavat
Liikenneviraston some-kanavat
Hankkeen verkkosivut
Kotiin jaettavat asukaskirjeet
Uutiskirje
Tilaisuudet
Maastossa olevat ilmoitustaulut
Henkilökohtaiset kontaktit
6. Mitä tietoa haluaisitte saada jatkossa Liikenneviraston hankkeista?
Taustatiedot

Mikä on pääasiallinen asuin- tai toimipaikkanne arkisin?

Mihin sidosryhmään katsotte kuuluvanne?

Tienkäyttäjät

Henkilöautoliikenne
Ammattiliikenne
Raskas liikenne
Matkailu
Kevyt liikenne

Muut

Paikallinen asukas
Kunnan edustaja
Elinkeinoelämän edustaja
Viranomainen
Urakoitsija
Muu, mikä

E18 Haminan ohikulkutie -hankkeessa rakennettiin Haminan kohdalle yhteensä 16 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Moottoritieosuus Summasta Leluun otettiin käyttöön joulukuussa 2014. Lisäksi hankkeeseen kuului Haminan sisääntuloteiden parantaminen ja mittava liikennetelematiikan rakentaminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistui lokakuussa 2015.